Místní knihovna v Liptále

Pasování prvňáčků 2016

Naši knihovnu navštívily děti z 1. třídy ZŠ Liptál v doprovodu paní učitelky Jany Hříbkové a zúčastnily se Pasování prvňáčků na čtenáře.

Nejprve proběhlo seznámení budoucích rytířů - ochránců knih s královnou Zdenkou a rytířem Martinem. Děti dostaly od královny Zdenky 10 otázek z říše pohádek, na všechny odpověděly správně, takže se mohlo přistoupit k pasování, děti pasoval rytíř Martin opravdovým rytířským mečem.

Pasování se zúčastnilo 12 dětí: Ondřej Daňa, Filip Futák, Tomáš Gerža, Jakub Vinkler, Aneta Daňová, Amálie Kirchnerová, Justýna Matonohová, Denisa Mrlinová, Marie Orságová, Nikola Škrobánková, Aneta Šťastná a Ivana Tulejová.

Rytíři - ochránci knih dostali na památku certifikát čtenáře, knížku z edice První čtení a omalovánku.

Po pasování zazpívaly děti královně Zdence, rytíři Martinovi a paní knihovnici krásnou písničku. Nakonec královna Zdenka dětem přečetla pohádku o tom, jak je dobré umět číst.

Chtěla bych poděkovat pracovníkům Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně - královně Zdence a rytíři Martinovi - za nádherné vystoupení při Pasování prvňáčků a doufám, že budou pasované děti navštěvovat naši knihovnu co nejčastěji.

Odkaz na fotogalerii 1. třídy ZŠ Liptál:

skolaliptal.rajce.idnes.cz/Pasovani_prvnacku_na_ctenare_knihovny_2016/