Místní knihovna v Liptále

Pasování prvňáčků 2015

Naši knihovnu navštívily děti z 1. třídy ZŠ Liptál v doprovodu paní učitelky Ildžové a zúčastnily se Pasování prvňáčků na čtenáře.

Nejprve proběhlo seznámení budoucích rytířů - ochránců knih s královnou Zdenkou a rytířem Martinem. Děti dostaly od královny Zdenky 10 otázek z říše pohádek, na všechny odpověděly správně, takže se mohlo přistoupit k pasování, děti pasoval rytíř Martin opravdovým rytířským mečem.

Pasování se zúčastnilo a slib rytíře - ochránce knih složilo 12 dětí - Nikolka Hlatká, Michalka Hrbáčková, Natálka Jelínková, Tomášek Kachtík, Terezka Lukášová, Mirek Malčík, Kryštof Medek, Barborka Mrlinová, Nikolka Pončíková, Anička Řezníčková, Adam Smilek a Elenka Škrobánková.

Rytíři - ochránci knih dostali na památku certifikát čtenáře, knížku Mickey má narozeniny, přihlášku a průkazku do knihovny.

Po pasování předvedly děti na oplátku královně Zdence, rytíři Martinovi a paní knihovnici krásnou básničku o abecedě. Královna Zdenka dětem přečetla pohádku o tom, jak bychom se neměli chovat ke knihám a ukázala jim knížku se skládacím Strašným Obrem Zlodějem.

Nakonec si děti i s paní učitelkou prohlédly část knihovny určenou dětem. Děti byly z celé akce nadšené a už si vybíraly knížku, kterou si jako první půjčí domů.

Velice bych chtěla poděkovat pracovníkům Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně - královně Zdence a rytíři Martinovi za nádherné vystoupení při Pasování prvňáčků a doufám, že se pasované děti do knihovny vrátí a stanou se z nich pravidelní návštěvníci naší knihovny.

 

Více fotografií najdete zde:  http://www.rajce.net/a11342328

 

                                                             Alena Malčíková, knihovnice