Místní knihovna v Liptále

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2012

Obecní úřad v Liptále ve spolupráci s Místní knihovnou v Liptále a Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně zajistili pokračování počítačového kurzu

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ.

Kurz se konal od úterý 23. října do pátku 26. října 2012 v Základní čkole v Liptále v počítačové učebně v čase od 9.00 do 11.30 hodin.

Kurzu se zúčastnilo 12 seniorů z Liptálu, Jasenné a Vsetína.

Lektorkou kurzu byla pracovnice Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně paní Románková.

Senioři si osvěžili již nabyté dovednosti - pohyb v prostředí internetu, elektronickou poštu, ukládání pošty do složek a psaní textu.