Místní knihovna v Liptále

Publikace o obci Liptál

 
Jako první knihu o historii obce Liptál vydal Obecní úřad v Liptále v roce 1994 publikaci Liptál - kapitoly z historie obce na Valašsku. Kniha obsahuje kapitoly z dějin obce, církví, školství výrobních organizací, spolků a sdružení občanů a vyprávění a vzpomínky Liptalanů. Dále je zde popsán vývoj liptálských usedlostí a seznam domů a živností v roce 1994. Kniha je k dispozici k zapůjčení v naší knihovně, popř. je možno ji zakoupit na Obecním úřadě v Liptále. 
  

 
 

Další knihou, kterou vydala Obec Liptál v roce 2001 ke 100 výročí narození liptálského rodáka Jana Kobzáně, byla publikace Jan Kobzáň, valašský malíř, grafik a spisovatel. Jedná se o životopisnou knihu, kterou napsal spisovatel Lubomír F. Piperek. Kniha obsahuje obrazovou část plnou kreseb tuší, rudkou, akvarelů a ukázky dřevorytů z tvorby Jana Kobzáně. Kniha je k dispozici k zapůjčení v naší knihovně, popř. je možno ji zakoupit na Obecním úřadě v Liptále.      

 

 
 

Obrazová publikace z roku 2002 Liptál včera a dnes je plná více než tísícovky fotografií ze života obce Liptál od počátku minulého století do roku 2002. Fotografie zapůjčilo Okresní vlastivědné muzeum ve Vsetíně a místní občané.  Publikace je rozdělena do devíti kapitol, obsahuje pohledy na Liptál, fotografie z historie církví, škol, spolků, výrobního družstva Lipta a spoustu dalších materiálů. Kniha je k dispozici k zapůjčení v naší knihovně, popř. je možno ji zakoupit na Obecním úřadě v Liptále.