Místní knihovna v Liptále

Regionální umělci

JAN KOBZÁŇ – malíř a grafik

narozen 9. 7. 1901 v Liptále

zemřel 10. 10. 1959 Velké Karlovice-Soláň

 Po základní škole pracoval na pile, kde si jeho kreslířského talentu všiml T. Baťa a   pomohl mu ke studiu v Praze na UMPRUM u prof. F. Kysely a V. H. Brunnera. Pak přešel na AVU k prof. M. Švabinskému. Ve Zlíně pak působil na učňovské škole. Je autorem písma známé firemní značky Baťových závodů. Když se jeho rodina odstěhovala do Kroměříže, usadil se a tvořil na Soláni. Od dětství byl ovlivněn rodným krajem, jeho krajinou, životem a zvyky Valachů, jejich pohádkámi, vyprávěním o zbojnících a o jejích boji za svobodu. Byl virtuózním kreslířem, ale nešlo mu o vytvoření dokumentu, ale o zachycení atmosféry zobrazovaného jevu nebo místa. Nejraději kreslil zbojníky. Byl dobrým grafikem, zejména jeho dřevoryty jsou pozoruhodné. Maloval i jinými technikami, vytvořil řadu sgrafit a návrhů gobelínů. Byl také významným regionálním spisovatelem, výborným stylistou, který ve vsackém nářečí napsal a svými kresbami nebo dřevoryty vyzdobil knihy O Zbojníkoch a pokladoch z moravského Valašska, Zbojnický testament a U počátku vod.  Ke 100. výročí narození vyšla životopisná kniha Lubomír F. Piperek: Jan Kobzáň - valašský malíř, grafik a spisovatel, která je k dispozici na Obecním úřadě v Liptále.

KAREL ŘEZNÍK - akademický sochař

narozen 14. 8. 1928 v Liptále

zemřel 22. 9. 1971 v Blansku

Vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Gottwaldově. Od roku 1952 žil v Blansku a pracoval jako reprodukční sochař v sochařské huti Kamena. Je autorem sochy zbojníka z roku 1949, která je umístěna před Obecním úřadem v Liptále a busty Jana Kobzáně, umístěné v zámeckém parku.

 

 

 

FRANTIŠEK CHMELAŘ – malíř, grafik a medailér

narozen 30. 12. 1921 v Liptále

zemřel 15. 4. 1999 v Brně

Vystudoval zlínskou Školu umění a pražskou VŠUP u prof. Kaplického. Pracoval ve Zlíně, učil na uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a Pedagogické fakultě UJEP v Brně, od roku 1971 byl docentem VUT v Brně. Podílel se i na řešení architektonických realizací. Jako krajinář nejčastěji maloval Jeseníky, některé jeho obrazy jsou umístěny na Obecním úřadě v Liptále.