Místní knihovna v Liptále

Statistika

 

Statistika Místní knihovny Liptál v období

od 1. ledna do 31.prosince 2015

Stav knihovního fondu........................ 3 973 knih

Nákup.....................................................100 knih

Odebíraná periodika...............................3 tituly

Čtenáři:

Registrovaní uživatelé............................75

Z toho děti do 15 let...............................19

Z toho nových čtenářù...........................18

Výpůjčky:

Vypůjčeno knih celkem: ....................1 165

Rozdìlení výpùjček dle kategorie:

Beletrie dospělí......................................694

Naučná dospělí......................................140

Beletrie mládež..................................... 204

Naučná mládež........................................36

Periodika.................................................56

Zvukové nosiče.......................................35

Návštěvy internetu...................................82

Návštěvy www stránek knihovny............8 171

Meziknihovní výpůjční služba..... 15 kladně vyřízených požadavků

Akce:

1 x Pasování prvňáčků za čtenáře

2 x návštěva 1. třídy ZŠ Liptál

2 x návštěva 2. třídy ZŠ Liptál

64 návštěvníků knižního bazaru


Statistika Místní knihovny Liptál v období

od 1. ledna do 31.prosince 2014

Stav knihovního fondu........................ 3 973 knih

Nákup.....................................................158 knih

Odebíraná periodika...............................3 tituly

Čtenáři:

Registrovaní uživatelé............................61

Z toho děti do 15 let...............................18

Z toho nových čtenářù...........................20

Výpůjčky:

Vypůjčeno knih celkem: ....................1271

Rozdìlení výpùjček dle kategorie:

Beletrie dospělí......................................964

Naučná dospělí......................................117

Beletrie mládež..................................... 133

Naučná mládež........................................13

Periodika.................................................34

Zvukové nosiče.......................................10

Návštìvy internetu...................................82

Návštěvy www stránek knihovny............9 180

Meziknihovní výpůjční služba..... 19 kladně vyřízených požadavků

Statistika Místní knihovny Liptál v období

od 1. ledna do 31.prosince 2013

Stav knihovního fondu........................ 3 961 knih

Nákup.....................................................120 knih

Odebíraná periodika...............................3 tituly

Čtenáři:

Registrovaní uživatelé............................56

Z toho děti do 15 let...............................19

Z toho nových čtenářù...........................14

Výpùjčky:

Vypùjčeno knih celkem: ....................1 112

Rozdìlení výpùjček dle kategorie:

Beletrie dospělí......................................825

Naučná dospělí......................................126

Beletrie mládež..................................... 130

Naučná mládež........................................28

Periodika....................................................2

Návštěvy internetu...................................82

Návštěvy www stránek knihovny.....11 324

Meziknihovní výpujční služba..... 9 kladně vyřízených požadavků
 

Statistika Místní knihovny Liptál v období

od 01. ledna do 31. prosince 2012

Stav knihovního fondu...........................3853 knih

Nákup......................................................108 knih

Odebíraná periodika.................................2 titul

Čtenáři

Registrovaní uživatelé...............................60

Z toho dìti do 15 let..................................19

Z toho nových čtenářù...............................12

Výpujčky

Vypùjčeno knih celkem..............................849

Rozdělení výpujček dle kategorie

Beletrie dospělí............................................506

Naučná dospělí.............................................99

Beletrie mládež............................................201

Naučná mládež.............................................36

Periodika.......................................................7

 

Návštìěvy internetu........................................67

Návštěvy www stránek knihovny..............7 777

 

Senioři komunikují 2013............................12 účastníkùStatistika Místní knihovny Liptál v období

od 01. ledna  do 31. prosince 2011

Registrovaní uživatelé...........................68

Dìti do 15 let.......................................31

Noví čtenáři.........................................17

Vypůjčeno knih celkem.......................1 242

Rozdělení knih dle kategorie:

Beletrie dospělí .................................638

Nauèná dospělí..................................187

Periodika dospělí.................................37

Beletrie mládež...................................321
Naučná mládež.....................................59
Periodika mládež ...................................1
 
Návštěvy internetu.............................2525x
 
Návštěva dětí z MŠ Liptál....................38 x + paní ředitelka a paní učitelka
 
Návštěvy www stránek knihovny:.......2525 x
 
Fotografická soutěž...............................19 soutěžících, 400 návštěvníků výstavy
Senioři komunikují 2011........................10 x
Odebíraná periodika...............................2 tituly