Místní knihovna v Liptále

Služby


 

VÝPÙJČKY KNIH                     

V knihovně máme 3 853 svazkù beletrie a naučné literatury pro děti i dospělé čtenáře. Do knihovny nakupujeme nové knihy dvakrát roèně, obvykle v dubnu a září.

VÝPUJČKY ČASOPISÙ

Do knihovny předplácíme a máme k zapùjčení časopisy:

- DIANA háčkovaná móda

- DIANA pletená móda

- IKARIE, ročníky 1993 až 2009

- ZVUK

- Historický kaleidoskop

- Kreativní móda

- Pletená móda

- kulinářský časopis APETIT

INTERNET

Máme k dispozici 2 počítačová místa, internetové připojení je v naší knihovně ZDARMA. Děti do 15 let se smí připojit k internetu pouze se souhlasem zákonného zástupce.

VÝMĚNNÉ SOUBORY

V knihovně je možnost vypùjčit si knihy ze tří výměnných souborù knih, které byly zakoupeny z prostředkù Zlínského kraje. Výměnné soubory zùstávají čtenářùm k dispozici vždy na jeden rok. První výměnný soubor knih, tzv. zimní, se žlutým proužkem, se přiváží v lednu, druhý soubor knih, tzv. jarní, s červeným proužkem, přiváží pracovnice Masarykovy knihovny ve Vsetíně v měsíci květnu. Třetí, podzimní, s modrým proužkem, se přiváží v listopadu.

MEZIKNIHOVNÍ VÝPÙJČNÍ SLUŽBA

Pokud si čtenář bude chtít pùjčit knihu, která není v knihovním fondu knihovny v Liptále, je možnost titul objednat pomocí Meziknihovní výpùjční služby - objednání zajistí knihovnice. Výpùjční doba je 1 měsíc s možností prodloužení nejvýše 2 měsíce.

Pokud bude kniha zaslána do knihovny v Liptále poštou, je tato služba je nově zpoplatněna dle skutečně vynaložených nákladù na poštovné.

Čtenář si také mùže po domluvě s knihovnicí knihu vyzvednout v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně - pak bude zapùjčení knihy bezplatné.

Knihu pak vrátí do knihovny v Liptále, vrácení do Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně zajistí knihovnice.