Místní knihovna v Liptále

Společenské hry

PRAVIDLA PRO PŮJČOVÁNÍ

SPOLEČENSKÝCH HER:

1. Hry se půjčují ZDARMA

2. Výpůjční doba her je JEDEN měsíc

3. Hry se půjčují oproti vratné ZÁLOZE 200 Kč

4. Hry půjčujeme pouze registrovaným čtenářům Místní knihovny Liptál (registrace delší než 2 měsíce)

5. ČTENÁŘŮM MLADŠÍM 15-TI LET HRY PŮJČUJEME POUZE V DOPROVODU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (PLATÍ VRATNOU ZÁLOHU, ODPOVÍDÁ ZA STAV HER PŘI VRACENÍ)  A OPROTI JEHO PODPISU.