Místní knihovna v Liptále

O knihovně

Místní knihovna v Liptále
Liptál 465
756 31 Liptál

 knihovna@liptal.cz

Knihovnice: Alena Malčíková

 
VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH
 
MÍSTNÍ KNIHOVNY V LIPTÁLE

 

Najdete nás v budově Základní školy Liptál v přízemí, vchod do knihovny je na pravé straně vstupu do školy.
Máme zde k dispozici 2 místa s veřejně přístupným internetem ZDARMA.

Knihovní fond obsahuje 3 853 svazků.


OTEVÍRACÍ DOBA:

Středa  15:00 -17:00
Pátek   15:00 -17:00
(mimo otevírací dobu dle dohody s knihovnicí)


Zřizovatelem knihovny je Obec Liptál, která přispívá na nákup nových knih částkou 15 000 Kč ročně.


V roce 2002 podepsala Obec Liptál s Masarykovou knihovnou ve Vsetíně Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb - knihovnu v Liptále od té doby metodicky vedou pracovnice Masarykovy veřejné knihovny.